Kościół św. Jana przy ul. Szkolnej 10 w Grudziądzu

Odrodzenie parafii ewangelicko – augsburskiej

Polska parafia ewangelicko-augsburska odrodziła się w 1946 r.

Powrócił ks. senior R. Trenkler z Torunia i zorganizowano radę parafialną. Ewangelikom przyznano b. kaplicę katolicko-apostolską z 1916 r., poświęconą jako kościół św. Jana.

Ważną postacią wśród grudziądzkich ewangelików był inż. Andrzej Wiediger przybyły w 1945 r. z misją zabezpieczenia przemysłu grudziądzkiego, członek rady parafialnej. Wieloletnim członkiem rady, a później kuratorem parafialnym był inż. Artur Damic, słynny z dbałości o kościół.

W okresie powojennym wiele energii wymagały prace remontowe, pozyskiwanie elementów wyposażenia i troska o sprawy duchowe i materialne parafian. Otrzymano pod zarząd cmentarz przy ul. Cmentarnej.

Kościół św. Jana przy ul. Szkolnej, ok. 1950 r., fotografia. Muzeum w Grudziądzu.

W 1959 r. ks. senior Trenkler przeszedł do Warszawy, dojeżdżali kolejni administratorzy. Dopiero w 2005 r. w Grudziądzu zamieszkał jako pierwszy po wojnie ks. Dariusz Chwastek, co zapoczątkowało ożywienie w niewielkiej społeczności luterańskiej

W latach 1973 – 1998 urząd kuratora parafii pełnił  dr Stanisław Suliborski, znany chirurg, więzień hitlerowskiego obozu Auschwitz. W pracy parafialnej wspierała go małżonka Zofia Suliborska, zaś syn Piotr Suliborski był kuratorem w ważnym okresie, gdy otworzyła się możliwość prawnego porządkowania kwestii majątku parafialnego (1998 – 2004).

W 2022 r. Karoli Skowrońskiej nadany został tytuł Honorowego Obywatela Grudziądza za wszechstronną działalność społeczno-kulturalną.

Obecnie proboszczem Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Grudziądzu jest ks. dr Karol Niedoba.

Dzisiejszy Grudziądz jest miastem tolerancji, dawne napięcia przeszły do historii. Świadectwem tego jest nadanie w 2022 r. imienia ks. Eduarda Ebela skwerowi na międzymurzu Starego Miasta. Upamiętniono go jako zdolnego organizatora, dzięki któremu miasto zyskało znaczące inwestycje parafialne, służące ogólnemu pożytkowi, historyka, ale również jako autora popularnej na Zachodzie kolędy, dzięki której Grudziądz jest wspominany w świecie.

Skwer im. ks Eduarda Ebela, fot. Jerzy Domasłowski

Były czasy, gdy ewangelicy reprezentowali przeważającą część mieszkańców; dziś są niewielką grupą diasporyczną. Obecnie Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Jana w Grudziądzu, choć nieduża, oprócz działalności kościelnej stara się zaistnieć w kulturalnej przestrzeni miasta poprzez m.in.  udział w Nocy Muzeów, organizację koncertów muzycznych, wystaw i spotkań edukacyjnych.

Noc Muzeów w kościele św. Jana przy ul. Szkolnej. Parafia E.-A. w Grudziądzu
Ołtarz w kościele św. Jana. Parafia E.-A. w Grudziądzu