Kompozytor królewiecki Jan Stobäus (Stobeusz).

Wybitne postacie renesansu i baroku związane z Grudziądzem

Ewangeliccy duchowni grudziądzcy, jak to często bywa w obliczu zagrożenia, aż do XVIII w. zdecydowanie reprezentowali nurt luterańskiej ortodoksji, w duchu wyższości doktrynalnej nastawionej na dawanie odporu katolikom i kalwinistom. Wszyscy pastorzy posiadali wykształcenie akademickie. Wśród grudziądzkich ewangelików doby baroku znalazło się kilka jednostek wybitnych z wymiernym dorobkiem intelektualnym, piszących po niemiecku, łacinie i polsku:

znany z polemik Benedykt Morgenstern

poeta Jan Borawski (Zborawski)

Seweryn Rosentreter – uczestnik toruńskiego Collegium Charitativum w 1645 r.

wszechstronny Jan Herbinius – znający kilka języków erudyta i filantrop.

Jan Herbinius „Eseje o cudach wodospadów świata”, źr. wikimedia

Wśród mieszkańców Grudziądza i ich potomków nie brakowało wyedukowanych jednostek, także takich, które karierę robiły w innych ośrodkach.

Krzysztof Kanisi zwany Montag, profesor i rektor Uniwersytetu w Lipsku

muzyk i kompozytor królewiecki Jan Stobäus (Stobbe, Stobeusz)

nauczyciele: Baltazar Kannengiesser i Jan Moneta – znani z podręczników języka polskiego

Clemens Bursch – pedagog i poeta

Elżbieta Bohr – autorka niemieckich i polskich poezji religijnych

Jakub Schmidt – tłumacz i wydawca polskich druków w Lipsku, a w Grudziądzu pedagog

burmistrz Salomon Hermson jun. – „głośny” duchowny w Malborku, autor polskiego kancjonału

Krzysztof Bythner (Büttner), prawnik, burmistrz i bibliofil.